CFC IBES 2015 Video Reviews & tips and tricks you should know

Eilert Johansson om testbädden för elektromobilitet

Eilert Johansson, chef för affärs- och innovationsområde Mobilitet på RISE, kommenterar regeringens beslut om att finansiera en testbädd för elektromobilitet i ...


  • send link to app